פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

If you have any questions or complaints regarding your Hosting Service, please click here.

 Sales

All Pre-sales questions you might have. Issues about billing - feel free to get them cleared here.

 Customer Service

Complaints regarding behaviour of executives in other depts, suggestions etc are welcome in our dept

 Abuse

Network abuse, spamming, phishing, copy right violation related complaints need to be submitted in this dept

 Website Designs

We make the process of web design as simple as possible, making sure that we apply all we know about current design, marketing and usability for your project.